Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn essentieel voor het leefbaar en levendig houden van een stad als Groningen. MJD (en destijds Stiel) speelt al vele jaren een grote rol in het stadsbreed ondersteunen van vrijwilligerswerk.  We adviseren organisaties over hun vrijwilligersbeleid, of hoe ze toekomstbestendig kunnen worden. We helpen ze bij hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers en hoe ze deze ook aan zich kunnen binden. We dragen bij aan een gevarieerd cursusaanbod waarmee vrijwilligers hun deskundigheid en ervaring kunnen vergroten. En we verbinden veel organisaties en individuen met elkaar, dankzij het grote netwerk dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd.
Onze dienstverlening en expertise rond vrijwilligerswerk bundelen we tegenwoordig via Link 050.