Aanbod Training & Advies

MJD Training & Advies biedt diverse trainingen en workshops die aansluiten op de vraag en behoefte vanuit de praktijk. Onze trainingen zijn met name gericht op professionals en vrijwilligers  binnen het sociale domein.
De tijdsinvestering van ons trainingsaanbod  varieert van een korte voorlichting tot een training van meerdere dagen. Hierbij spelen we graag in op de wensen vanuit uw organisatie en sluiten we zoveel mogelijk aan bij uw situatie. Maatwerk is dus mogelijk!

Onze trainingen worden verzorgd door ervaren trainers met ieder hun eigen expertise. Deze expertise is ook in te zetten in adviestrajecten.

Ons aanbod is gericht op de volgende thema’s/expertisegebieden:

 • Diversiteit
 • Participatie
 • Radicalisering en polarisatie
 • Veiligheid
 • Gezinshulpverlening
 • Hulp bij scheiding
 • Weerbaarheid / assertiviteit
 • Armoede / schulden
 • Sociale uitsluiting
 • Wonen / huisvesting bijzondere doelgroepen
 • Buurtbemiddeling
 • Seksueel geweld
 • Huiselijk geweld / kindermishandeling

Voor meer informatie of een offerte kunt u bellen met MJD Training & Advies, Mieke Gelderloos  (050 – 312 61 23) of mailen naar trainingenadvies@mjd.nl.

Hieronder volgt een greep uit ons aanbod:

Training Buurtwerk – Wijkgericht werken

Deze training is ontwikkeld samen met Hanzehogeschool Groningen en richt zich op professionals die in wijkteams werken en die zich de taal en werkwijze van het buurt- en opbouwwerk willen verstaan. Zij krijgen handvatten voor het preventief, vraag- en wijkgericht werken vanuit de eigen kracht van burgers.
Na afloop van de training hebben de professionals de essentie van het buurt- en opbouwwerk geleerd. Zij zijn in staat burgers te ondersteunen, te activeren en met elkaar te verbinden en een eventuele drempel van individueel werken naar collectief en wijkgericht werken is verlaagd. Ook zijn de deelnemers in staat het geleerde te borgen.

Lees meer in de folder Training Buurtwerk-Wijkgericht werken.

Interculturele Effectiviteitstraining (IET)

Hoe effectief ben jij in interculturele contacten? De diversiteit in onze samenleving neemt toe. In allerlei situaties en in ons werk komen we steeds vaker in contact met mensen uit verschillende culturen. Niet iedereen ervaart dit contact als vanzelfsprekend. De Interculturele Effectiviteitstraining richt zich op het verbeteren van competenties, die de communicatie tussen mensen uit diverse culturen aantoonbaar doet verbeteren. De training is vooral geschikt voor professionals, intermediairs en vrijwilligers met interculturele contacten.

Lees meer in de folder Interculturele Effectiviteitstraining

Methodiek Oplossingsgericht werken

Deze training richt zich op professionals die vaak contact hebben met cliënten. De deelnemers maken kennis met de oplossingsgerichte werkwijze en ervaren de meerwaarde van het toepassen van verschillende instrumenten. Belangrijke uitgangspunten zijn het vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de cliënt om zelf te zoeken naar oplossingen in zijn eigen situatie.

Lees meer in de MJD folder Methodiek Oplossingsgericht werken.

Ouders voor altijd

Ouders voor Altijd leert gescheiden ouders inzicht te geven in communicatie op ex-partnerniveau en op ouderniveau. Door de training leren de ouders blokkades in de onderlinge communicatie op te sporen en op te ruimen zodat beide ouders positief kunnen communiceren ten behoeve van de kinderen.

Lees meer in de MJD folder Training ouders voor altijd.

Aan de slag met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt professionals in een tijdige en effectieve aanpak bij signalen van huiselijk geweld. Ons aanbod biedt inzicht in de Wet Verplichte Meldcode en maakt deze toepasbaar voor de eigen organisatie. De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende vormen van huiselijk geweld. Ze leren signalen te herkennen en bespreekbaar te maken, waarbij gehandeld wordt in overeenstemming met de stappen van de Meldcode.
We hebben een aanbod voor een eenmalige voorlichting, een training voor medewerkers en de mogelijkheid voor ondersteuning van een organisatie bij het toepasbaar maken van de Meldcode.

Lees meer in de MJD folder Meldcode Huiselijk geweld.

Signalering en preventie radicalisering

Deze training biedt professionals actuele kennis en praktische handvatten voor signalering en preventie van radicalisering. Hierdoor zijn zij in staat om radicaliseringsprocessen te herkennen en – binnen hun handelingskader – bij te dragen aan de preventie van radicalisering. De training bevat drie modules: 1) Basistraining radicalisering 2) Train de trainer 3) Lone Wolves / school shootings.

Lees meer in de MJD folder Radicalisering en polarisatie – Noord-Nederland.

Armoede onder de loep

Armoede is niet langer ‘verborgen’, maar steeds meer een maatschappelijk thema en onverminderd actueel. De training ‘Armoede onder de loep’ biedt inzicht in wat armoede met mensen kan doen. Dit begint met signaleren. Tegelijk biedt de training, gebaseerd op de praktijk, praktische tools hoe hiermee om te gaan.
De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de gezondheidszorg, de sociale sector, het onderwijs en de woningbouwcorporaties, die beroepsmatig betrokken zijn bij mensen die in armoede leven.

Lees meer in de MJD folder Armoede onder de loep