Concepten & Programma’s

Met ruim twintig jaar ervaring in het sociale domein heeft MJD diverse programma’s en concepten ontwikkeld rond belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals participatie & vrijwillige inzet, jongeren, wonen, veiligheid en diversiteit (nieuwkomers). Kennis & expertise zijn direct beschikbaar voor derden, zoals bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties, scholen, ziekenhuizen. Onderstaand een beknopt overzicht.