Buurtbemiddeling

Beter een goede buur…

U wilt prettig wonen. Helaas ergert u zich soms aan het gedrag van uw buren, bijvoorbeeld door rommel in het trappenhuis, harde muziek, stank of hondengeblaf. Kleine ergernissen kunnen leiden tot pesterijen of zelfs ruzie. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing, maar dat lukt niet altijd. Soms lopen conflicten uit de hand en moet zelfs de politie of woningverhuurder ingrijpen.
Laat het niet zover komen en schakel Buurtbemiddeling in.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt mensen burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen het verhaal van beide buren en brengen hen samen aan tafel. Zij helpen daarna bij het gesprek, dat plaatsvindt op neutraal terrein, zoals het buurtcentrum.
Buurtbemiddeling is gratis. En het werkt: bijna 70% van de conflicten tussen buren wordt opgelost.
Buurtbemiddeling Groningen is een door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid erkende buurtbemiddelingsorganisatie.

Goed getrainde bemiddelaars

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit Groningen die speciaal getraind en gecertificeerd zijn om conflicten op te lossen. Ze zijn onafhankelijk, kunnen goed luisteren en hebben uiteraard geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddelaars geven geen oordeel, maar helpen beide partijen bij het maken van afspraken.

Wanneer kun je buurtbemiddeling inschakelen?

De belangrijkste voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat beide buren hun problemen willen oplossen.
Twijfelt u of Buurtbemiddeling ingeschakeld kan worden, omdat de problematiek mogelijk te ernstig of complex is? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Zo nodig verwijzen we u door naar andere instanties.

Hoe werkt het?

  1. Neem contact met ons op en leg uit wat er aan de hand is.
  2. We maken een afspraak voor een gesprek bij u thuis.
  3. In een gesprek met uw buren horen we de andere kant van het verhaal.
  4. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats op een neutrale plek. Onze bemiddelaars zorgen ervoor dat de ontmoeting goed verloopt en dat er duidelijke afspraken komen.
  5. Na enkele weken nemen we contact met u op om te vragen of de afspraken naar tevredenheid worden nagekomen.

Wie kan Buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een conflict met zijn buren of buurtgenoten wil oplossen kan zich aanmelden bij Buurtbemiddeling. Ook instanties zoals woningcorporaties, politie en maatschappelijk werk kunnen aan de bel trekken.

Aanmelden buurtbemiddeling

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Buurtbemiddeling Groningen. Zie contactinformatie onderaan.  Of vul hier het aanmeldformulier in:

Aanvraag buurtbemiddeling door bewoner

Aanvraag buurtbemiddeling door instantie

Zelf buurtbemiddelaar worden?

Neem contact met ons op voor meer informatie. Of vul dit formulier in:
Aanmelden als buurtbemiddelaar

Meer informatie

Buurtbemiddeling Groningen wordt uitgevoerd door MJD. Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen: tel. 050 – 587 84 87 of buurtbemiddeling@mjd.nl