Raad van Toezicht

Toezicht, adviseur en klankbord

De Raad van Toezicht van de MJD houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht draagt niet alleen zorg voor een goedfunctionerende directie, maar fungeert ook als adviseur en klankbord.

Samenstelling Raad van Toezicht per januari 2016:

Dhr. P. Mulder – voorzitter

Dhr. J.H. Jansen

Dhr. A. Alserda

Mw. J. Gomashie