Kwaliteit

In de Groningse wijken heeft MJD een stevige en onmisbare plek, als verbinder in de wijk, als hét eerste aanspreekpunt voor vragen én ideeën. We zijn een krachtige spil in de keten van organisaties, stevig verankerd en zichtbaar in de wijken; thuis in de buurt. We zijn het bindmiddel in het aanjagen en organiseren van burgerkracht.

Vanuit onze kracht bieden we met onze buurt-, opbouw- en maatschappelijk werkers, vrijwilligers en mantelzorgers de gewenste ondersteuning, dienstverlening en hulp: de basiszorg. Heeft de wijkbewoner meer nodig, dan vullen we dit aan met de ook bij MJD aanwezige specialistische zorg. Zijn er zorgmeldingen of signalen? Dan gaan we erop af en zetten we bemoeizorg in. Niet alleen preventief, maar ook als het later opnieuw tegenzit.
We zijn in de buurt, we blijven in de buurt. Ondersteuning uit het eigen sociale netwerk, door vrijwilligers en door professionals zetten we vloeiend en tegelijkertijd in. Voor een individu, een huishouden, een straat, een buurt of een wijk.

Kwaliteitsbeleid

MJD is CIIO-gecertificeerd. Dat houdt in dat we aan de kwaliteitseisen voldoen die door de zorg- en welzijnssector (financiers, patiënten/consumenten en overheid) zijn vastgesteld.

De CIIO-certificatie betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft;
  • De klant principieel centraal stelt;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Graag horen we ook van u of u tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Mail ons gerust: info@mjd.nl